Biz Gaat door!

Biz Gaat door!

BIZ Ootmarsum gaat door

Uit de resultaten van de tweede draagvlakmeting die afgelopen periode is gehouden onder de ondernemers van Ootmarsum, blijkt dat er voldoende draagvlak is voor een BIZ. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 wordt de BIZ ingevoerd.

Van 18 april tot 9 mei jl. heeft de tweede draagvlakmeting plaatsgevonden voor een nieuwe BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Ootmarsum. Vandaag werd de formele draagvlakmeting gehouden onder toezicht van een notaris. Er zijn 174 stembiljetten uitgegeven, waarvan 1 ten onrechte. In totaal zijn er 136 stemmen uitgebracht. Dit waren 95 stemmen voor en 41 stemmen tegen.

Voor de invoering moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 50% van de BIZ bijdrage-plichtigen moet een stem uitbrengen en daarvan moet tweederde vóór invoering zijn. Een derde criterium is dat de totale WOZ-waarde van de voorstemmers meer moet zijn dan dat van de tegenstemmers. Aan alle drie voorwaarden voor de invoering van de BIZ is voldaan.

Reacties zijn gesloten.