Over de BIZ

Over de BIZ

“Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is’, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z’n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren zo blijven. Stilstaan is – zoals u weet – achteruitgang. Middels deze website van de Stichting BIZ Ootmarsum (kortweg SBO) willen wij laten zien wat wij met z’n allen de laatste jaren hebben bereikt – en nog belangrijker – wat we gaan doen.

Wat is de BIZ?

BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ heeft als doel de leefbaarheid en het ondernemersklimaat te bevorderen, binnen een vooraf vastgesteld gebied: de BIZ cirkel. Binnen die cirkel worden alle gebouwen die geen woning zijn via de WOZ aangeslagen voor de BIZ. De door de gemeente ontvangen BIZ gelden keert zij uit als subsidie aan de  Stichting BIZ Ootmarsum, die op haar beurt de gelden verdeelt over evenementen, promotie, groen en voorzieningen. De BIZ wordt telkens aangegaan voor een periode van 5 jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2022 t/m 31 decmeber 2026

Wat doet de BIZ?

SBO subsidieert een groot aantal van de evenementen in Ootmarsum. Daarnaast neemt SBO ook een aantal voorzieningen voor haar rekening, zoals bijvoorbeeld de plantenbakken in Ootmarsum, de Sinterklaasintocht en de feestverlichting (iom OFO). De SBO  hecht ook waarde aan nieuwe evenementen en koestert belangrijke pijlers in de evenementenkalender van Ootmarsum. In de eerste periode heeft de BIZ er voor gezorgd dat o.a. “Fashionsunday” en “Kunsten op straat” zich ontwikkelen tot volwaardige evenementen en bakens in de jaarkalender. De continuïteit van de Siepelmarkt en de Kunstmarkt konden gewaarborgd blijven, alsmede de grote groei en professionalisering van de Kerstmarkt.

Waarom een BIZ?

Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers en eigenaren, om de commerciële kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied of recreatiegebied, om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. Ook is het een kans voor verbetering van de saamhorigheid en daarmee groeit ook het onderling vertrouwen en de betrokkenheid. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die meebetalen ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken. Veel ondernemers en eigenaren in een winkel-, horeca- of recreatiegebied zijn wèl bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Doelen zijn de concurrentiepositie te verbeteren en de omzet omhoog te krijgen. Voorbeelden van BIZ-activiteiten, die tot meer klanten leiden zijn: extra veiligheid, extra evenementen, betere inrichting van de openbare ruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid en goede gebiedsmarketing en professioneel management. Freeriders: De ondernemers en eigenaren, die wel profiteren maar niet betalen worden “freeriders” genoemd. Deze groep is vaak zo groot dat de welwillende ondernemers geen zin hebben om voor alle kosten op te draaien. Uiteindelijk gebeurt er dan niets en dat is een gemiste kans voor ondernemers, eigenaren, klanten en de gemeente. Door de introductie van de BIZ- wetgeving moeten deze ook gewoon meebetalen. Dus niet alleen halen maar ook brengen. Een “Bedrijven InvesteringsZone” (BIZ) is een slim en eff ectief instrument, om dit dilemma te doorbreken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente z’n eigen taken naar de bedrijven doorschuift. Daarom worden er met de Gemeente afspraken gemaakt om de stad schoon, in goede staat van onderhoud en de voorziening op het juiste niveau te houden. Dit wordt vastgelegd in een service level agreement.