uitslag stemming

uitslag stemming

PERSBERICHT

Denekamp/Ootmarsum, 14 februari 2017

Onvoldoende draagvlak voor BIZ Denekamp en BIZ Ootmarsum

Ondanks de inspanningen van de werkgroepen BIZ Ootmarsum en BIZ Denekamp gaat de tweede termijn van de BIZ (BedrijvenInvesteringsZone)niet door. Er was onvoldoende draagvlak onder de ondernemers, bleek uit de formele telling van vandaag. De voorzitters van de werkgroepen, Jos Bosch en Richard Oude Luttikhuis, zijn erg teleurgesteld. Wethouder Benno Brand kan hun gevoelens goed begrijpen: ‘Ook ik vind het jammer dat het zowel in Denekamp als in Ootmarsum niet is gelukt om voldoende draagvlak te verkrijgen om de BIZ in te voeren.’

Een BIZ is een instrument van ondernemers en eigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. De opbrengsten zijn volledig voor het ondernemersfonds en worden gebruikt voor evenementen of het verfraaien van het winkelgebied.

Voor de invoering van de BIZ, was draagvlak bij de ondernemers essentieel. Vandaag werd de formele draagvlakmeting gehouden onder toezicht van een notaris. Voor de invoering moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 50% van de BIZ bijdrage-plichtigen moest een stem uitbrengen en daarvan moest tweederde vóór invoering zijn. Een derde criterium was dat de totale WOZ waarde van de voorstemmers meer moest zijn dan dat van de tegenstemmers. Aan het eerste criterium werd voldaan, maar in beide kernen was het aantal vóór-stemmers te laag.

Hoewel de BIZ een middel van, voor en door ondernemers is, wil wethouder Brand wel een reactie geven: ‘Persoonlijk vind ik het een gemiste kans, want een BIZ zorgt voor financiële middelen om een kern levendig te houden’, aldus Brand. ‘De twee werkgroepen hebben een grote inspanning geleverd, maar het is helaas niet gelukt.’

‘Deze uitslag hadden we niet verwacht. We hebben ons ingezet om de voordelen van de BIZ aan de ondernemers uit te leggen en ook de gemeente heeft ons goed gefaciliteerd en begeleid. Dit resultaat ligt echt bij de ondernemers’, zegt Jos Bosch. ‘Zonder BIZ wordt het een stuk moeilijker om financiën te vinden voor de verfraaiing van het winkelgebied of om evenementen te organiseren. Hoe het nu verder gaat, ligt aan de ondernemers. Daar kunnen we nu geen antwoord op geven’, vult Richard Oude Luttikhuis aan.

Reacties zijn gesloten.